Zwrot VAT

Uprawnionymi do częściowego zwrotu podatku VAT związanego z zakupem przydomowej oczyszczalni ścieków są osoby fizyczne, które:

  1. poniosły wydatki w związku z inwestycją polegającą na:
    – budowie budynku mieszkalnego;
    – remoncie budynku mieszkalnego,
  2. poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  3. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane,

Szczegóły znajdą Państwo w broszurce informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Formularze
VZM-1
VZM-1/C

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENTY O ZWROT VAT?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki