Porównanie kosztów

Koszty budowy zakupu i montażu szamba oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

W obecnej chwili koszty przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem dla 3–5 osób osiągnęły poziom około 5.500 – 6.500 zł. Zbiorniki bezodpływowe (szamba) rozsądnej pojemności powyżej 8000-10000 litrów kosztują wraz z montażem około 4.000 – 5.000 zł. Różnica początkowa na korzyść szamba to około 1.500 zł.

Roczny koszt obsługi szamba bezodpływowego

Zakładając, że koszt wywozu ścieków wynosi około 10–15 zł za m3. Zużycie wody w gospodarstwie domowym na osobę waha się od około 90 l. do 150 l. (średnio 120 l.), stąd roczne zużycie wody całego czteroosobowego gospodarstwa domowego wynosi 120 l. na osobę dziennie * 4 osoby * 365 dni = 175 m3 na rok. Koszt wywozu 175 m3 ścieków przy cenie za 1m3 około 20 zł wynosi 3500 zł rocznie.

Roczny koszt obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszt obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków ogranicza się do okresowego dostarczania bakterii (około 50 zł rocznie) oraz opróżnienia raz na dwa lata osadnika gnilnego (około 100 zł). Sumarycznie koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków wynoszą około 100 zł rocznie!

Użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest korzystniejsze od szamba już po 6-8 miesiącach od montażu!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki