Dobór oczyszczalni

Dobór oczyszczalni zależy od wielu czynników:

  • zużycia średniodobowego wody w gospodarstwie domowym, a to jest uzależnione od liczby osób korzystających stale oraz przebywających czasowo
  • rodzaju gruntu – bardzo dobrze przepuszczalny (żwiry, kamienie), dobrze przepuszczalny (piasek średni, piasek drobny, piasek gliniasty), średnio przepuszczalny (piaski pylaste, gliny piaszczyste),  słabo przepuszczalny (glina , glina pylasta, lessy) czy też nieprzepuszczalny (gliny ciężkie, iły)
  • wielkości działki
  • poziomu wód gruntowych

Pomagamy Państwu dobrać optymalne rozwiązanie dla swoich potrzeb. Określamy typ oczyszczalni (drenażowa, pakietowa, biologiczna), pojemność osadnika gnilnego oraz długość drenaży, która się sprawdzi w Państwa przypadku. W tym celu prosimy o kontakt.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki