Zasada działania

1. Elementy początkowe kanalizacji (toaleta, umywalka, wanna, itp.)
2. Rura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki z domu do oczyszczalni.
3. Osadnik gnilny.
4. Studzienka rozdzielająca drenaż.
5. Drenaż rozsączający. Miejsce przesiąkania oczyszczonych ścieków do gruntu.
6. Kominki napowietrzające.

Ścieki produkowane w domu (1) odprowadzane są rurami kanalizacyjnymi (2) do osadnika gnilnego (3). Atestowany osadnik wykonany z wysokiej gęstości polietylenu (PEHD) jest całkowicie nieprzepuszczalny dla ścieków. W tym zbiorniku zachodzą podstawowe procesy oczyszczania. Cząstki stałe ścieków opadają na dno osadnika dzięki sile grawitacji (sedymentacja), a w wyższych warstwach pozostaje woda i cząstki lekkie. W zbiorniku ‘pracują’ bakterie beztlenowe, które rozkładają związki organiczne zawarte w ściekach na ich prostsze odpowiedniki nieszkodliwe dla środowiska.

Sedymentacja jest procesem długotrwałym i z reguły trwa rok lub dwa zanim ilość substancji stałych zgromadzonych na dnie osadnika powoduje konieczność jego opróżnienia.

Ścieki z osadnika gnilnego trafiają do studzienki rozdzielającej (4). Zanim jednak tam trafią są dodatkowo filtrowane przez puzzolanę (wkład filtrujący w osadniku gnilnym). Podczyszczone ścieki wpływają do drenaży (5), gdzie dodatkowo są doczyszczane przy pomocy bakterii tlenowych, dla których powietrze zapewniają kominki napowietrzające (6). Tak oczyszczona woda poprzez system drenaży przesiąka do gruntu.
Źródło: JPR http://www.jpr.pl/

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki