Montaż

Przebieg typowego montażu opisany jest w instrukcji, którą otrzymają Państwo po zakupie oczyszczalni. W skrócie montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem drenaży tradycyjnych przebiega w następujących etapach:

 1. Wykonanie wykopu pod osadnik gnilny większego o około 20-30 cm od boków zbiornika.
 2. Wypoziomowanie dna wykopu. Dno wykopu można dodatkowo wzmocnić obsypką piaskowo–cementową o grubości około 20 cm. W przypadku gruntu gliniastego lub wysokiego poziomu wód gruntowych obsybka cementowo-piaskowa jest obligatoryjna. Uwaga! Przy pracach w wykopie należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie ścian, ze względu na możliwość osuwania się gruntu, zwłaszcza piaszczystego
 3. Osadzenie zbiornika w wykopie
 4. Połączenie zbiornika z istniejącą instalacją kanalizacyjną domu. Należy zachować spadek co najmniej 2% od domu do zbiornika
 5. Obsypanie zbiornika piaskiem z jednoczesnym uzupełnianiem wody w zbiorniku. Należy pamiętać żeby w trakcie obsypywania zbiornika poziom wody w zbiorniku był wyższy o około 10 cm od zasypywanego gruntu oraz aby obsypka nie zawierała kamieni, gliny lub czarnoziemu.
 6. Wykonanie wykopu pod studzienkę rozdzielacza
 7. Połączenie wyjścia z osadnika gnilnego ze studzienką – spadek co najmniej 2%
 8. Wykop pod drenaże o szerokości 40–60 cm – spadek maksymalnie 1% – zalecane  0.5%
 9. Wysypanie dna wykopu drenaży na głębokość co najmniej 30 cm warstwą żwiru o granulacji najlepiej 16–32 mm
 10. Ułożenie rur drenażowych, montaż wywiewek, obsypanie tłuczniem, tak aby rury całkowicie zostały schowane
 11. Przykrycie żwiru geowłókiną
 12. Obsypanie studzienki rozdzielającej
 13. Zasypanie drenaży gruntem rodzimym. Warstwę kilkunastu centymetrów nad geowłókniną zasypujemy piaskiem
 14. Uporządkowanie terenu


Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki