Przepuszczalność gruntu

W celu określenia przesiąkliwości gruntu, w miejscu gdzie projektowany jest drenaż przydomowej oczyszczalni ścieków, należy przeprowadzić test perkolacyjny.

Warunki przeprowadzenia testu:

  • Do głębokości projektowanego drenażu wykonujemy wykop.
  • Na dnie wykopu robimy dołek o wymiarach 30×30 cm i głębokości około 15 cm.
  • Wlewamy do niego 10 l wody i odczekujemy 5 minut po tym jak całkowicie wsiąknie w glebę.
  • Do dołka wlewamy 12,5 l wody – wysokość słupa wody wyniesie wtedy 13,9 cm.
  • Mierzymy czas wsiąkania wody. Jeżeli jest do długi czas to mierzymy opadanie wody o kolejne 10 mm, czyli centymetr (wykonujemy co najmniej 3 pomiary, z których obliczamy średnią).

 

Znając czas wsiąkania wody w glebę, możemy ocenić przepuszczalność gruntu wg tabeli:

Klasa przepuszczalności Czas wsiąkania całej objętości wody Czas wsiąkania 10 mm wody Rodzaj gruntu
A (bardzo dobrze przepuszczalne) mniej niż 8 minut mniej niż 48 sek. żwiry, pospółki, rumosz, spękane skały, piasek gruby
B (dobrze przepuszczalne) od 8 do 18 minut od 48 sek. do 1,5 minuty piasek średni
C (średnio przepuszczalne) 18 do 180 minut od 1,5 do 13 minut piasek drobny, less
D (słabo przepuszczalne) 180 do 780 minut od 13 do 60 minut piasek gliniasty i pylasty
E (nieprzepuszczalne) powyżej 780 minut powyżej 60 minut gliny piaszczyste, gliny, iły

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki