Porównanie kosztów

Koszty budowy zakupu i montażu szamba oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

Aktualizacja na rok 2022

W obecnej chwili koszty przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem dla 3–5 osób osiągnęły poziom około 8.000 – 10.000 zł. Zbiorniki bezodpływowe (szamba) rozsądnej pojemności 8-10 m3 kosztują wraz z montażem około 6.000 – 8.000 zł. Różnica początkowa na korzyść szamba to około 2.000 zł.

Roczny koszt obsługi szamba bezodpływowego

Zakładając, że koszt wywozu ścieków wynosi około 25–35 zł za m3. Zużycie wody w gospodarstwie domowym na osobę waha się od około 90 l. do 150 l. (średnio 120 l.), stąd roczne zużycie wody całego czteroosobowego gospodarstwa domowego wynosi 120 l. na osobę dziennie * 4 osoby * 365 dni = 175 m3 na rok. Koszt wywozu 175 m3 ścieków przy cenie za 1m3 około 30 zł wynosi ponad 5000 zł rocznie.

Roczny koszt obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszt obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków ogranicza się do okresowego dostarczania bakterii (około 50 zł rocznie) oraz opróżnienia raz na dwa lata osadnika gnilnego (około 300 zł). Sumarycznie koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków wynoszą około 200 zł rocznie!

Użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest korzystniejsze od szamba już po 4-6 miesiącach od montażu! Całkowity koszt budowy oczyszczalni zwraca się po 2 latach!

Stan na 2015-2021

W obecnej chwili koszty przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem dla 3–5 osób osiągnęły poziom około 5.500 – 7.000 zł. Zbiorniki bezodpływowe (szamba) rozsądnej pojemności powyżej 8000 litrów kosztują wraz z montażem około 4.000 – 5.500 zł. Różnica początkowa na korzyść szamba to około 1.500 zł.

Roczny koszt obsługi szamba bezodpływowego

Zakładając, że koszt wywozu ścieków wynosi około 10–15 zł za m3. Zużycie wody w gospodarstwie domowym na osobę waha się od około 90 l. do 150 l. (średnio 120 l.), stąd roczne zużycie wody całego czteroosobowego gospodarstwa domowego wynosi 120 l. na osobę dziennie * 4 osoby * 365 dni = 175 m3 na rok. Koszt wywozu 175 m3 ścieków przy cenie za 1m3 około 15 zł wynosi ponad 2600 zł rocznie.

Roczny koszt obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszt obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków ogranicza się do okresowego dostarczania bakterii (około 50 zł rocznie) oraz opróżnienia raz na dwa lata osadnika gnilnego (około 220 zł). Sumarycznie koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków wynoszą około 160 zł rocznie!

Użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest korzystniejsze od szamba już po 6-8 miesiącach od montażu! Całkowity koszt budowy oczyszczalni zwraca się po 2,5 roku!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szamba ekologiczne przepompownia separatory tłuszczów Rudniki Częstochowa Michałów Rudnicki